Jestem wykwalifikowanym i doświadczonym tłumaczem ustnym i pisemnym.
Wykształcenie

Studia magisterskie z tłumaczeń ustnych i pisemnych
Uniwersytet Westminster, Londyn

Studia magisterskie ze stosunków międzynarodowych
WSSM, Łódź

Licencjat z języka angielskiego
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
Doświadczenie


Od 2006 roku wykonuję tłumaczenia ustne dla instytucji publicznych (np. szpitali, więzień, sądów, samorządów lokalnych, itp.).
Poza tym wykonuję tłumaczenia pisemne i korekty różnych tekstów.